حجت الاسلام حمیدی نژاد، امام جمعه منطقه داریون در خطبه ی دوم نمازجمعه ۳ اسفندماه ۹۷؛ با تأکید بر اهمیت امنیت موجود در کشور و قدردانی از حافظان این امر مهم، افزود: نعمت امنیت را قدر بدانیم، همه اش اقتصاد نیست که اگر روزی بهم ریخت فریادمان بلند شود.

مشروح خطبه دوّم نمازجمعه ۳اسفند ۱۳۹۷ منطقه داریون بشرح ذیل است:

*رهبر معظم انقلاب در روز ۲۹بهمن در دیدار با مردم تبریز سخنان مهمی را ایراد فرمودند.

*رهبری فرمودند که: «من در بیانیه ای که صادر کردم، از مردم ایران بخاطر حضورشان درراهپیمایی {۲۲بهمن} تشکر کردم؛ امّا این {تشکر من}خیلی کمتر از حقّ ملّت ایران است.»

* اگر حضور ما در راهپیمایی هیچ ثمری نداشه باشد، حدأقلش اینست که  قلب مقدس امام زمان(عج) از این مردم خشنود شد و تشکر کرد.

*{با اشاره به اهمینت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن:} خوشابحال کسانی که موفق شدند به این عمل بسیار مهم.

* یک عدّه ای هستند در مملکت ما، متأسفانه اینها مسئولیت هم دارند در قسمتهای مختلف!؛{این افراد} آدمهای ضعیفی هستند، آدمهای منفعل و دلباخته ای که فکر میکنند مردم هم مثل خودشان ضعیف هستند و {این} ضعف خود را به مردم نسبت میدهند.

* انقلابیون؛ {در راهپیمایی ۲۲بهمن} ثابت کردند خسته و ضعیف نیستند و با تمام قدرت راه انقلاب را ادامه خواهند داد.

*خیلی ها در این کشور از امنیت این کشور استفاده میکنند؛ نمک میخورند و نمکدان میشکنند. این سخن رهبر عزیزمان است.

* برخی در فضای مجازی، در روزنامه ها، در سخنرانیها و در کرسی استادیشان دارند به این نظام ضربه میزنند.

*{افرادی که ضربه میزنند به نظام بدانند} اگر نبودند جوانهای عزیز که جانشان را فدا{ی امنیت} بککنند، امروز {آنها} شکار داعش بودند و ناموسشان در اختیار داعش بود.

* باید قیمت امنیتمان را بدانیم که چه کسانی {آنرا} پرداخت میکنند.

* روز ۲۲بهمن مظهر امنیت کشور هم بود، امنیت مهمتر از هر چیزی است.

* هدف دشمن از ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه دسترسی به ایران است.

* هدف همه ی ناامنی ها {در منطقه}، جمهوری اسلامی است.

* نعمت امنیت را قدر بدانیم، همه اش اقتصاد نیست که اگر روزی بهم ریخت فریادمان بلند شود.

* آمریکا امروز در نهایت ضعف و گرفتاریست، بدهکارترین کشور دنیاست!

* {بفرموده رهبری:} «آمریکا چون ضعیف شده هارت و هورت میکند؛ جار و جنجال راه می اندازد.»

* مسئولین چرا {از هارت و هورت دشمن} میترسند؟ مسئولین ما از دشمنی که ضعیف شده چرا هراس دارند؟

* راه حل مشکلات ما اینست که ضعف مدیریتی {موجود و کنونی} درون کشور را برطرف کنیم.

* جوانهای انقلابی باید وارد دولت بشوند و مسئولیتها را برعهده بگیرند.

* جایی که مدیریت انقلابی باشد، میتوانیم کار {افتخار آمیز} کنیم.

* راه حل مشکلات ایستادگی در برابر دشمن است؛ نه کوتاه آمدن!

* مسئولین و در رأس رئیس جمهور محترم، میگویند: «إلّا و بالله باید به اروپا اعتماد کنیم!»

* من میشنوم زمزمه ای در مجلس شورای اسلامی که میگویند: «رئیس جمهور باید استیضاح بشود»؛ واقعاً {این حرف} حق است و حرف خوبیست.

* {برخی از مسئولین با کارهای نسنجیدة خود} میخواهند ما را خوار و ذلیل کنند؛ باید بدانند، حاشا و کلّا که این ملّت تن به ذلّت دهد.

*همه {سعی کنند} در اولین همایش بزرگ منطقه ای دستهای سخاوتمند؛ که گلریزان محرومین است، شرکت و کمک کنند.

صوت کامل خطبه دوّم نمازجمعه ۳اسفند۱۳۹۷ منطقه داریون