امام جمعه محترم حجت الاسلام حمیدی نژاد در روز نیمه شعبان ازخانواده معلولین درروستای دودج بازدید کردند . خانواده چهارنفره با دوپسر ویک دختر معلول که هرسه آن هامشکل  جسمی دارند و تمام مسئولیت ونگه داری آن ها بردوش مادر شان میباشد. پدر معلولین سالهاست که فوت کرده واین مادر فداکارباتمام وجود خودش را وقف فرزندان معلولش کرده است وتمام امیدش به خداوند متعال میباشد.

خیرین بزرگوار برای رفع مشکلات این خانواده میتوانند به طور مستقیم به خود آن ها مراجعه نمایند یا کمک های خود را به مرکز نیکوکاری شهر داریون تحویل دهند .