باحضور بانوان فعال قرآنی دردفتر امام جمعه محترم منطقه داریون برای برگزاری جلسات قرائت قرآن واحکام وتفسیر درماه مبارک رمضان ویزه بانوان برنامه ریزی گردید.

مقررشد درماه مبارک رمضان  در شش مکان “مسجد” “مصلاء نمازجمعه ” “حسینیه آل محمد” و… برنامه هایی ویژه بانوان برگزار شود.