باحضور امام جمعه محترم حجت الاسلام حمیدی نژاد و بانوان عضو هیئت امنای مسجدامام محمد تقی (ع)برای استقبال وپذیرائی واجرای برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان تصمیماتی گرفته شد.

دراین جلسه امام جمعه محترم برای جذب بیشتر جوانان ونوجوانان (دختر) مسجد توسط بانوان عضو هیئت امنا تاکید کرد.