باحضور فرماندهی پاسگاه انتظامی دودج وفرماندهی حوزه مقاومت بسیج وشهردار محترم و یکی ازاعضای شورای شهر داریون دردفتر امام جمعه محترم جلسه هماهنگی جهت برخورد قاطع باروزه خواری در ماه مبارک رمضان برگزار شد.

حجت الاسلام حمیدی نژاد دراین جلسه تاکید کردند باید با قاطعیت باکسانی که علنا روزه خواری دارند برخورد قانونی صورت بگیرد تاشاهد روزه خواری وحرمت شکنی درماه مبارک رمضان نباشیم.