مشروح خطبه دوّم نمازجمعه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ منطقه داریون بشرح ذیل است:

حجت الاسلام حمیدی نژاد (امام جمعه منطقه داریون):

* زمان ازدواج فرزندانمان را به بهانه تحصیل یا مشکلات مالی به تأخیر نیندازیم.

* در مسائل مالی ازدواج، خداوند متعال وعده داده است که عنایت میکند.

* {با اشاره به بیانات امام مسلمین در جمع مسئولان نظام}: مسئولان نظام باید با تقواتر از مردم باشند، زیرا اگر تقوای لازم را نداشته باشند حرفها، عملکرد و تصمیم های آنها به ضرر مردم تمام میشود.

* امروز مشکلاتی که مردم دارند بخاطر مسئولان بی تقواست؛ مسئولان باید زندگی معمولی {و خارج از اشرافیگری} داشته باشند.

* آنهایی که بخاطر رسیدن به مطامع و شهوات دنیایی به دنبال رئیس شدن هستند؛ نباید در جمهوری اسلامی پست و مقام بگیرند. اگر مسئولی در نظام اسلامی در کاخ شاه زندگی کند و عملکردش هم{در جهت} اِزدیاد ثروت خودش باشد؛ مثل شاه است! وَ لَو اینکه به جای تاج، عمامه {به سر} داشته باشد.

* جنگی بین ایران و آمریکا نخواهد شد. چون آمریکا ضعیف تر از گذشته شده و ما قوی تر. آنها در سال ۵۷ {از ملت ایران} شکست خوردند و امروز که قدرتشان کمتر شده، جرأت جنگ {با ایران} را ندارند.

* مذاکره با آمریکا خودکشی فوری است؛ چراکه آمریکا میخواهد اسلحه را از ما بگیرد و بعد به ما حمله کند که در آنصورت قدرت دفاع نداشته باشیم.

* فقط احمقهای بی غیرت در اوضاع کنونی به دنبال مذاکره به آمریکا هستند و الّا هر ایرانی وَ لَو ضدّانقلاب میداند که مذاکره با آمریکا امنیت ما را از بین میبرد، وقتی که امنیت نباشد، نمیتوان زندگی کرد.