مشروح مهمترین بخش از خطبه های نمازجمعه ۱۳۹۸/۸/۱۷ تربرجعفری

 

حجت الاسلام حمیدی نژاد (امام جمعه منطقه داریون):

*  امام عزیز ما فرمودند:«آمریکا از آبان ۱۳۴۳ تا آبان ۱۳۹۸ هیچ تغییری نکرده است! امروز ضعیف تر شده اما وحشی تر و قبیح تر از گذشته است» دشمنی آمریکا با ما برای امروز نیست بلکه؛ طبیعت استکبار همین است که دوست دارد سایر کشورها زیر پرچم او باشند و از او فرمانبری کنند.

* تا زمانی که خوی استکباری آمریکا وجود دارد، ما با آمریکا دشمن هستیم.

* امام عزیز ما فرمودند:«انقلاب اسلامی ما، در اصل علیه آمریکا بود نه شاه؛ چراکه عمده مشکلات ما از آمریکاست و شاه هم دست نشانده آمریکاییها بود. ملت ایران برای خدا قیام کرد نه برای خودش و به همین دلیل خداوند حامی و پشتیبان این ملت است» اینکه حضرت امام(ره) فرمودند»«آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» این برگرفته از قرآن است و امام(ره) هم هر سخنی که میگویند؛ طبیعتا برگرفته از قرآن می باشد.

* متأسفانه رئیس جمهوری داریم که غربزده است و انقلابی نیست؛ او اصرار به تکیه به غرب و مذاکره دارد! تاجایی که دو روز بعد از بیانات امام عزیز ما؛ وی در سخنرانی اظهار میکند که ما باید در همه ی سطوح با همه مذاکره کنیم. آیا این خیانت نیست؟!

* سئوال ما اینست: چرا دولت با میلیاردرهایی که از دادن مالیات فرار میکنند برخورد نمی کند؟ پاسخ این خواهد بود: زیرا برای رأی آوردن به ثروت آنها نیازمند هستند. در واقع دلیل اصلی اش عدم صداقت و دروغگو بودن جریان اصلاحات است که فقط با ثروت این اشخاص هزینه های تبلیغات فریبنده و رأی جمع کردن ها جبران می شود.