مشروح مهمترین بخش از خطبه های نمازجمعه ۱۳۹۸/۸/۲۴ منطقه داریون

حجت الاسلام حمیدی نژاد (امام جمعه منطقه داریون):

* بنابر آیه ۲۱ سوره احزاب؛ ما باید از رسول خدا در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی الگو بگیریم. رسول خدا(ص) رحمت گسترده خداوند بر تمام مردم عالم بود. از جمله صفات برجسته ایشان امانت داری، بردباری در مقابل اهانت ها، جوانمردی، خوش اخلاقی و تبسم، نظافت شخصی و تواضع و فروتنی میتوان نام برد. ایشان حتی در مواجهه با دشمنان هم اخلاق و جوانمردی را را رعایت میکردند.

* همانگونه که موظف هستیم در زندگی شخصی از رسول خدا الگو بگیریم؛ در زندگی سیاسی هم باید از ایشان تبعیت کنیم … مسئولین ما هم اگر میخواهند از رسول خدا(ص) الگو بگیرند، نباید در زندگی از مردم جلو بیفتند.

* در جامعه اسلامی همه بدون هیچ تفاوت و تمایزی اعضای یک پیکر هستند. رسول خدا(ص) بعنوان رئیس جامعه اسلامی در میان مردم بودند و هیچ گاه در زندگی شخصی از مردم جلو نبودند بلکه سطح زندگی خود را پایین تر از مردم قرار داده بودند.

* آقای رئیس جمهور! اگر به فکر مردم هستید، چرا سازمان بازرسی شما تعطیل است؟ چرا قیمتها را کنترل نمی کنید؟ مسئول جمهوری اسلامی نباید در حرف و شعار با مردم همصدا باشد و در عمل به ضرر مردم کار کنند.

* امام عزیز ما می فرمایند:«من با مشاهده وضع کتابخوانی در کشور، قلبم درد میگیرد.» با وجود اینکه در اسلام بشدت تأکید بر کتاب و کتابخوانی شده، وضع فرهنگی جامعه ما مناسب نیست. مسئولین هم در جهت کتابخوانی و آگاهی مردم آنگونه که باید عمل نمی کنند. متأسفانه ما هم در داریون یک کتابخانه عمومی جهت استفاده عموم مردم نداریم و این یک نقطه ضعف است!