حجت الاسلام و المسلمین حمیدی نژاد در خطبه دوم نمازجمعه ۲۷ دیماه منطقه داریون با اشاره به اینکه همیشه دشمنان ما جنجالهایی علیه شورای نگهبان به راه می اندازند؛ خاطر نشان کرد: میخواهند فشار وارد کنند که تعدادی از افراد ضد دین و انقلاب را وارد مجلس شورای اسلامی کنند و در مهمترین و حساسترین مرکز اداره نظام اسلامی و قانونگذاری؛ نفوذ کنند.

 

 

مشروح مهمترین بخش از خطبه های نمازجمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ منطقه داریون

 

حجت الاسلام حمیدی نژاد (امام جمعه منطقه داریون):

*  همیشه دشمنان ما جنجالهایی به راه می اندازند علیه شورای نگهبان! میخواهند فشار وارد کنند که تعدادی از افراد ضد دین و انقلاب را وارد مجلس شورای اسلامی کنند و در مهمترین و حساسترین مرکز اداره نظام اسلامی و قانونگذاری؛ نفوذ کنند.

واقعا انسان متحیر می ماند وقتی که مشاهده می کند رئیس جمهور نظام اسلامی همراه با دشمن به شورای نگهبان حمله میکند! این خیلی جای تعجب دارد که رئیس جمهور کشور، در سخنانش میگوید:«مردم تنوع می خواهند، بگذارید همه ی احزاب و گروه ها شرکت کنند. با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد!» {شما توجه کنید به این سخن…} همین الآن در این مجلس فعلی بیش از صدنفر هم جناحی آقای رئیس جمهور وجود دارد. در مجلس قبل هم حدود صدنفر بودند. در این مدت {اینها} چه کردند که بخواهند مجلس بعدی را هم قبضه کنند؟ خودشان در مجلس دهم بارها اعتراف کرده اند که اکثریت این مجلس را ما تشکیل داده ایم.

 

عزیزان! دشمن تمام قد با استفاده از نیروهای نفوذی در داخل کشور وارد میدان شده است. دشمنی دشمن چیز مهمی نیست اما مهم اینست که چرا عده ای در داخل کشور تا این اندازه با دشمن صمیمی هستند و آب در آسیابش می ریزند؟ سرداران عزیز سپاه ما در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی به اندازه ای متأسف شدند که آرزوی مرگ کردند و {فرمانده هوا فضای سپاه} گفتند:«گردن ما از مو هم باریکتر است!» از همان ابتدا هم اعلام کردند که امکان دارد موشک ما به این هواپیما اصابت کرده باشد.

* این عزیزان{سرداران سپاه} شهیدان زنده ما هستند و هرروز خودشان را برای ملت ایران در معرض شهادت قرار داده اند. با وجود این عده ای در داخل کشور، همصدا با دشمن علیه سپاه شعار سر میدهند و اهانت میکنند…!از آنجایی که خدا می خواست اینها رسوا شوند؛ شخص سفیر انگلیس در تجمع {دانشجویان تهرانی به ظاهر معترض} دستگیر شد!

* آقای رئیس جمهور در اظهارات عجیبی گفت:«رسانه ها آثار مثبت برجام را منعکس نمی کنند و اگر منعکس شود به خاطر اقدامات این دولت باید چهل روز جشن گرفته شود!» {توجه داشته باشید…} شما نسبت به این حرفهای آقای رئیس جمهور چه احساسی دارید؟! با برجام این همه به شما خیانت شد و شما را سوزاندند! با این حال چگونه می توانید جشن بگیرید؟!