اطلاعیه!

ستاد نمازجمعه منطقه داریون در اطلاعیه ای از همه ی بزرگوارانی که فرش، موکت، کپسول گاز و صندلی قابل استفاده دارند دعوت کرد که با اهداء این اقلام ضروری به نمازجمعه، در ثواب عظیم استفاده مومنین از آن سهیم باشند.

لازم به ذکر است که تشکیلات فرهنگی نمازجمعه کاملاً وابسته به مردم می باشد و هیچ بودجه ای از مراکز فرهنگی و… دریافت نمی کند.

با تشکر