امام جمعه منطقه داریون در حاشیه گلباران قبور مطهر شهدای منطقه داریون در جمع مردم و مسئولین گفت: امروز اگر میخواهیم عزت ما حفظ شود باید راه و خط شهداء را دنبال کنیم.