باحضور مسئول مرکز نیکوکاری شهرداریون عملکرد سال ۱۳۹۸ این مرکز توسط امام جمعه محترم بررسی گردید وتوصیه های لازم جهت فعال ترشدن این مرکز به خانم ارجی ارائه گردید.

لازم به ذکراست که این مرکز یکی ازفعال ترین مراکز نیکوکاری درشیراز میباشد.