باحضور رئیس کمیته امداد منطقه ۵ شیراز وحجت الاسلام جعفری مشاور مدیرکل ورئیس زکات استان فارس ومسئولان منطقه داریون ودهیاران وجمعی ازکشاورزان ومعتمدین محلی جلسه شورای زکات دردفتر امام جمعه منطقه داریون برگزار گردید.

حجت الاسلام حمیدی نژاد دراین جلسه بااشاره به آیات و روایاتی که به اهمیت زکات می پردازد گفت :همه ما وظیفه داریم این واجب فراموش شده را احیاء کنیم.