متن و عکسها از: شکوهی
طی جمعه این هفته ستادنمازجمعه منطقه داریون با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید سید مصطفی خمینی(ره) این شهر؛ مسابقه کتابخوانی از کتاب “من نمیدانستم” با موضوع حجاب برگزار کرد که از برگزیدگان آن در نمازجمعه تجلیل به عمل آمد. امام جمعه محترم نیز در آزمون این مسابقه بعنوان ناظر، حضور یافتند.
لازم به ذکر است در پایان به برگزیدگان (کسانی که نمره کامل گرفته بودند) مبلغ هشتاد هزار تومان اهداء گردید.

(با عرض پوزش بابت کیفیت پائین تصاویر مربوطه)