حجت الاسلام حمیدی نژاد با حضور در بیمارستان داریون و تبریک به پرستاران این بیمارستان گفت.

حجت الاسلام حمیدی نژاد امام جمعه منطقه داریون با حضور در بیمارستان این شهر و تبریک روز پرستار از امکانات این بیمارستان بازدید کرد.