* شما از راههای ذیل میتوانید با ما در ارتباط باشید…

۱- ایمیل (صندوق پست الکترونیک) دفترامام جمعه منطقه داریون: adinehdaryon.ir@gmail.com

۲- ارتباط مستقیم با امام جمعه از طریق بخش لینکهای ویژه”ارتباط با امام جمعه منطقه داریون”

۳- ارتباط با هیئت تحریریه وبگاه آدینه داریون؛ از طریق فرم زیر: