چهارمین جلسه ستادنمازجمعه منطقه داریون با حضور اکثریت برادران عضو ستاد؛ به ریاست حجت الاسلام حمیدی نژاد در محل دفتر امام جمعه منطقه داریون، برگزار گردید.