طی ساعت اداری امروز، چهارشنبه و درحالی که ۲روز مانده به حماسه ی دوباره مسلمین جهان در حمایت از قدس و فلسطینیان؛ جلسه شورای هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس در مرکز فرماندهی بسیج داریون و به ریاست امام جمعه محترم این منطقه برگزار شد.

در این جلسه که مسئولین منطقه ای و شهرستان نیز حضور داشتند؛ پیرامون هرچه بهتر برگزار شدن راهپیمایی روز قدس تبادل نظر و گفتگو شد.