حجت الاسلام حمیدی نژاد در خطبه نمازجمعه این هفته مورخه ۶/۲/۱۳۹۸ بااشاره به بیانات رهبرمعظم دردیدارباکارگران گفتند:دراسلام دوشغل بسیارمقدس داریم که متاسفانه درجامعه بااین دید به آنها نگاه نمیشود. یکی کشاورزی ودیگری دام داری میباشد.جوانمان مابایدبدانند که این دوشغل شغل انبیاء وائمه اطهار(ع) بوده است وبهتراز کارمندی ادارات میباشد. ایشان درادامه خطبه گفتند:اخیرا توسط وزیر ارتباطات برنامه هایی اجرا میشود که خواسته دشمنان ما برای رسیدن به اهداف خود که جایگزینی فرهنگ عغربی به جای فرهنگ اسلامی میباشد حتما مجلس شورای اسلامی باید بااین مسائل برخوردجدی داشته باشد.