حجت الاسلام محمدی مسئول زکات کمیته امداد ناحیه پنج شیراز باامام جمعه محترم حجت الاسلام حمیدی نژاد دیدارکردند.

دراین دیدار که دردفتر امام جمعه برگزار شد درمورد جمع آوری زکات برنامه ریزی شد وتصمیماتی برای تشکیل شورای زکات درداریون اتخاذ گردید.