امام جمعه محترم منطقه داریون حجت الاسلام حمیدی نژاد دربیانات خود بااشاره به روایات وآیاتی از قرآن که در مورد اخلاق خوب وبرخورد مناسب با دیگران گفت:  اگر ما در مقابل برخوردهای نامناسب دیگران با خوشروئی ومهربانی برخورد کنیم باعث میشود حتی کسانی که نسبت به ما کینه دارند باما دوست شوند.