امام جمعه محترم منطقه داریون و مسئولین این منطقه با حضور در منازل شهدای محلّه دیندارلو؛ ضمن گفتگو با خانواده آن شهیدان، با اهدای هدایایی از رشادتهای بزرگ آن مردان آسمانی تجلیل کردند.

تصاویر این دیدار را در ادامه خواهید دید… (با عرض پوزش بابت کیفیت پائین تصاویر مربوطه)

تصاویر، ارسالی از خبرنگار افتخاری است.