مراسم باشکوه جشن تکلیف دختران نه ساله شهرداریون درمصلای نمازجمعه برگزارشد. دراین مراسم که باحضورمسئولین محلی امام جمعه محترم وتعدادی ازاولیاء دانش آموزان برگزار گردید برنامه های متنوعی توسط دانش آموزان ازجمله “دکلمه” “سرودهمگانی” نمایش” “و…اجراشد. دراین مراسم امام جمعه محترم بابیان سخنانی اهمیت بندگی خدا وانجام عبادات رابرای دانش آموزان توضیح دادند. واز مربیان محترم تقدیر وتشکرشد.