مراسمی باشکوه ومتنوعی  در امامزاده ابراهیم(ع) باحضور امام جمعه محترم حجت الاسلام حمیدی نژاد ورییس نمایندگی آموزش پرورش جناب آقای زارعی و کادر محترم مدرسه برگزار شد.

این مراسم مطعلق به دانش آموزان “شهدای دیندارلو” ” قدس دودج” “شهدای تربرلابیشه ” “امام جعفر صادق ایزد خواست “بوده است.

حجت الاسلام حمیدی نژاد دربیانات خود خطاب به دانش آموزان گفت”:عزیزان من باید خیلی خوش باشید که خداوند شمارالایق دانسته که به شما دستوربدهد وخواسته است که بااوحرف بزنید حرف زدن باخدا که درقالب نماز انجام میشود.خیلی مهم است که هرکسی لایق آن نیست.”