حجت الاسلام حمیدی نژاد، امام جمعه منطقه داریون در خطبه ی دوم نمازجمعه ۱۶ فروردین ماه ۹۸؛ با اشاره به تبلیغات دشمن در راستای سبک زندگی غربی، افزود: ملّت ایران باید زیربارِ سبک زندگی غربی نرود، ما باید اعلام کنیم که هرگز تَن به زندگی مَذلّت بخش غربی نخواهیم داد.

صوت کامل خطبه اوّل نمازجمعه منطقه داریون در ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

صوت کامل خطبه دوم نمازجمعه منطقه داریون در ۱۶ فروردین ۱۳۹۸