مرکز نیکوکاری منطقه داریون طی امروز و دیروز با استقرار در محل مصلی نماز جمعه این منطقه از ساعات ابتدائی روز تا ساعت ۲۰ (۸ شب)، آماده پذیرش کمکهای نقدی و غیرنقدی همشهریان عزیز جهت سیل زدگان کشور بود.

* کمکها در این نوبت به استان خوزستان ارسال میشود.

*شماره تماس مسئول این مرکز: اُرجی – ۰۹۱۷۲۴۸۵۲۱۹