مردم منطقه داریون همراه با مسلمین آزاده ی جهان؛ طی روز جمعه گذشته که مصادف بود با چهلمین سال برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، در این مراسم شرکت کرده و بار دیگر با حضور انقلابی خود پیامهایی را به جبهه کفر و طوغوتهای زمان مخابره نمودند.

شایان ذکر است امام جمعه محترم منطقه داریون نیز از ابتدای شروع مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در این مراسم عبادی-سیاسی حضور داشت.

گزیده تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۳۹۸- داریون